Silmiya Mini Mart

Simpang 1912, Kampong Katimahar (Jalan Tutong), Brunei-Muara, Brunei, Brunei