RJ Supermart (Zhong Shan)

No. 41, Zhongshan Road, Zhongli District, Taoyuan City, Taiwan 320, Taiwan