R7-Mart (Hsinchu 2)

No. 120, Dongmen Street, East District, Hsinchu City, Taiwan 300, Taiwan