Osman B Hj Momin Lamunin

Kampong Lamunin, Brunei, Brunei