Hua Ho Sengkurong

Pengiran Haji Othman Building, Simpang 1530, Brunei, Brunei